Witamy na stronie Animus Medica

Szanowni Państwo
Firma Animus Medica s.c. proponuje szereg specjalistycznych szkoleń adresowanych m. in. do terapeutów, psychologów, logopedów i neurologopedów, pedagogów, terapeutów SI. Celem szkoleń jest poszerzenie oraz usystematyzowanie wiedzy dotyczącej terapii dzieci
z różnymi problemami. Szkolenia pozwolą także zdobyć nowe spojrzenie oraz nowe umiejętności w zakresie stosowanych terapii
.

Ponadto firma Animus Medica s. c. proponuje szereg szkoleń adresowanych do rodziców
i opiekunów.


Proponowane szkolenia oparte są na wieloletnich doświadczeniach i praktyce terapeutycznej.
Wszyscy wykładowcy posiadają wszechstronną wiedzę w zakresie prowadzonych szkoleń.

Nadzór merytoryczny nad szkoleniami mgr. Joanna Surowińska

Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat za szkolenia:
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
27 1050 1025 1000 0090 9432 5298