Kursy dla logopedów

Rozwój dziecka (ontogeneza motoryczna) oraz odruchy w pierwszym roku życia.

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

Przedstawienie podstaw rozwoju motorycznego dziecka w wieku przedszkolnym. Analiza podstawowych zagadnień związanych z diagnozą procesów sensorycznych dziecka w wieku 2-4 lat. Nauka prawidłowej oceny postawy dziecka ze szczególnym uwzględnieniem wad postawy oraz konsekwencji utrwalania nieprawidłowości

Program szkolenia:
1. Przedstawienie prawidłowego rozwoju dziecka w 1 roku życia
2. Analiza wzorców postawy występujących u dzieci w pierwszym roku życia
3. Rozwój odruchowy dziecka z uwzględnieniem mechanizmów integracji odruchów oraz wpływem na późniejsze funkcjonowanie dziecka
4. Przedstawienie podstawowych mechanizmów zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w 1 roku życia
5. Uwagi praktyczneMiejsce szkolenia:
Warszawa
Termin szkolenia: 1 lutego 2015 roku
Godz. szkolenia: 9.00 – 16.00
Prowadzący szkolenie: mgr. Joanna Surowińska
Cena: 350 zł


Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- kawa, herbata, woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka


Istnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.
 

Dziecko ze wzmożonym napięciem mięśniowym w terapii. Ustalenie programu ćwiczeń.

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

Nauka prawidłowej oceny oraz analizy pacjentów ze wzmożonym napięciem mięśniowym z jednoczesnym ustaleniem prawidłowego programu terapii. Praktyczny pokaz na pacjentach.

Program szkolenia:

1. Fizjologia i patologia dotycząca napięcia mięśniowego
2.Wpływ zaburzeń napięcia mięśniowego różnego stopnia na rozwój motoryki oraz na integrację odruchów
3. Możliwości terapeutyczne zastosowania różnych metod neurofizjologicznych w pracy terapeutycznej z dzieckiem ze wzmożonym napięciem mięśniowym
4. Normalizacja napięcia mięśniowego, jako proces terapeutyczny i sensoryczny w przypadku dziecka spastycznego i ze wzmożonym napięciem mięśniowym
5. Przykłady zastosowania praktycznego, różnych terapii i ich wpływu na dziecko –dobór odpowiednich technik


Miejsce szkolenia:
Warszawa
Termin szkolenia: 22 lutego 2015 roku
Godz. szkolenia: 9.00-16.30 (10 godzin wykładowych)
Prowadzący szkolenie: mgr Joanna Surowińska
Cena za jedna osobę: 400 zł

Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- kawa, herbata, woda mineralna oraz soki, owoce, ciastkaa


Istnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.
 

Idiopatyczne chodzenie na palcach.

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

- diagnostyka różnicowa w zakresie patologii chodu na palcach
- zaburzenia posturalne powiązane z idiopatycznym chodzeniem na palcach
- podstawy terapii u dzieci z idiopatycznym chodzeniem na palcach
- holistyczne spojrzenie na pacjenta z problemem idiopatycznego chodzenia na palcach

Program szkolenia:
1. Zaprezentowanie badania dziecka z idiopatycznym chodzeniem na palcach
2. Ustalenie planu terapeutycznego u dzieci z idiopatycznym chodzeniem na palcach
3. Chodzenie na palcach czy to jednostka chorobowa czy objaw? Ujęcie holistyczne
4. Podstawowe techniki terapeutyczne do zastosowania u dziecka z idiopatycznym chodzeniem na palcach.


Miejsce szkolenia:
Warszawa
Termin szkolenia: 22 marca 2015 roku
Godz. szkolenia: 9.00 – 16.30 (10 godzin wykładowych)
Prowadzący szkolenie: mgr. Joanna Surowińska
Cena za jedna osobę: 400 zł

Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka
 

Problemy motoryczne dzieci z autyzmem w podejściu fizjoterapeutycznym i sensorycznym

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

- prezentacja terapeutycznego podejścia do problemu mechanizmów posturalnych u dzieci z autyzmem
- analiza postawy u dzieci z autyzmem pod kątem terapeutycznym
- nauka prawidłowej oceny postawy dzieci ze spectrum autyzmu
- analiza przypadków ilustrujących mechanizmy posturalne
- omówienie wpływu podstawowych systemów sensorycznych na jakość kontroli motorycznej u dzieci z autyzmem
- analiza czynników ograniczających umiejętności planowania motorycznego u tej grupy pacjentów


Program szkolenia:
1. Analiza postawy dziecka z autyzmem
2. Rola mechanizmów posturalnych w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem
3. Podstawowe przykłady ćwiczeń terapeutycznych do zastosowania u wyżej wymienionych pacjentów
4. Pokaz na pacjencie
5. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w obrębie podstawowych systemów sensorycznych tj przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego
6. Zaburzenia motoryczne w obrębie kontroli posturalnej i okoruchowej charakterystyczne dla wymienionej grupy dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zakłóconej uwagi wzrokowej.
7. Problemy planowania motorycznego u dzieci z autyzmem – trudności wyobrażeniowe i słaba organizacja działania
8. Ilustracja powyższych zagadnień na materiale filmowym.


Miejsce szkolenia:
Warszawa
Termin szkolenia: 19 kwietnia 2015 roku
Godz. szkolenia: 9.00 – 17.00 (10 godzin wykładowych)
Prowadzący szkolenie: mgr Joanna Surowińska, mgr Magdalena Okrzasa
Cena za jedna osobę: 400 zł

Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- kawa, herbata, woda mineralna oraz soki, owoce, ciastkaIstnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.
 

Rozwój sensomotoryczny dziecka wieku przedszkolnym. Ocena postawy dziecka. Różnicowanie wad postawy. Omówienie wybranych wad postawy dziecka w wieku przedszkolnym.

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

Przedstawienie podstaw rozwoju motorycznego dziecka w wieku przedszkolnym. Analiza podstawowych zagadnień związanych z diagnozą procesów sensorycznych dziecka w wieku przedszkolnym. Nauka prawidłowej oceny postawy dziecka ze szczególnym uwzględnieniem wad postawy oraz konsekwencji utrwalania nieprawidłowości

Program szkolenia:
1. Specyfika rozwoju dzieci w wieku 2-5 lat
2. Najważniejsze wzorce posturalne rozwijające się u dzieci w wieku 2-5 lat
3. Opis najczęściej spotykanych nieprawidłowości w rozwoju dziecka w wieku 2-5 lat
4. Znaczenie badania postawy dla potrzeb terapeutycznych w zakresie wspomagania rozwoju dziecka w wieku 2-5 lat
5. Podstawy wspomagania rozwoju dziecka z różnymi dysfunkcjami - wsparcie terapeutyczne
6. Przedstawienie podstaw fizjologicznych prawidłowej postawy ciała dziecka
7. Przedstawienie patologii fizjologicznych postawy ciała dziecka
8. Rozwój narządu ruchu u dzieci
9. Podstawowe objawy wad postawy i skolioz
10. Propozycje schematu badania postawy ciała u dziecka
11. Przykłady badania pacjentów


Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin szkolenia: 21 czerwca 2015 roku
Godz. szkolenia: 9.00 – 16.30 (10 godz. wykładowych)
Prowadzący szkolenie: mgr. Joanna Surowińska
Cena za jedna osobę: 400 zł


Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- woda mineralna oraz soki, owoce, ciastkaIstnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.
 

Diagnoza trudności sensomotorycznych u dzieci z autyzmem z uwzględnieniem podejścia fizjoterapeutycznego

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

- charakterystyka badania mechanizmów posturalnych u dziecka z autyzmem
- pokaz na pacjencie
- omówienie specyfiki podejścia diagnostycznego do określania problemów sensorycznych u dzieci z ASD w świetle teorii SI
- analiza możliwych modyfikacji prób diagnostycznych


Program szkolenia:
1. Mechanizmy posturalne w zakresie rozwoju psychomotorycznego u dziecka z autyzmem
2. Analiza specyfiki problemów z postawą oraz motoryka u dziecka z autyzmem
3. Problemy sensoryczne u dzieci z autyzmem w świetle najnowszej typologii zaburzeń SI.
4. Wskaźniki diagnostyczne poszczególnych rodzajów dysfunkcji SI u wyżej wymienionych dzieci.
5. Prezentacja i omówienie arkusza diagnostycznego.
6. Ćwiczenia warsztatowe dotyczące dopasowania wyników obserwacji klinicznej do poszczególnych problemów sensorycznych.
7. Prezentacja diagnoz na materiale filmowym


Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin szkolenia: 14 czerwca 2015 roku
Godz. szkolenia: 9.00-17.00 ( 10 godzin wykładowych)
Prowadzący szkolenie: mgr Joanna Surowińska, mgr Magdalena Okrzasa
Cena za jedna osobę: 400 zł


Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- kawa, herbata, woda mineralna oraz soki, owoce, ciastkaIstnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.
 

Dziecko wiotkie w terapii. Ustalenie programu ćwiczeń

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

- nauka prawidłowej oceny oraz analizy pacjentów z obniżonym napięciem mięśniowym z jednoczesnym ustaleniem prawidłowego programu terapii dla dzieci wiotkich
- praktyczny pokaz na pacjentach


Program szkolenia:
1. Fizjologia i patologia dotycząca napięcia mięśniowego
2. Wpływ zaburzeń napięcia mięśniowego różnego stopnia na rozwój motoryki oraz na integrację odruchów
3. Możliwości terapeutyczne zastosowania różnych metod neurofizjologicznych w pracy terapeutycznej z dzieckiem wiotkim.
4. Normalizacja napięcia mięśniowego, jako proces terapeutyczny i sensoryczny w przypadku dziecka wiotkiego
5. Przykłady zastosowania praktycznego różnych terapii i ich wpływu na dziecko wiotkie –dobór odpowiednich technik


Miejsce szkolenia:
Warszawa
Termin szkolenia: 28 czerwca 2015 roku
Godz. szkolenia: 9.00 – 17.00 (10 godz. wykładowych)
Prowadzący szkolenie: mgr. Joanna Surowińska
Cena za jedna osobę: 400 zł


Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- kawa, herbata, woda mineralna oraz soki, owoce, ciastkaIstnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.