Kursy dla logopedów

Rozwój sensomotoryczny dziecka wieku przedszkolnym. Ocena postawy dziecka. Omówienie wybranych wad postawy dziecka w wieku przedszkolnym.

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

Przedstawienie podstaw rozwoju motorycznego dziecka w wieku przedszkolnym. Analiza podstawowych zagadnień związanych z diagnozą procesów sensorycznych dziecka w wieku 2-4 lat. Nauka prawidłowej oceny postawy dziecka ze szczególnym uwzględnieniem wad postawy oraz konsekwencji utrwalania nieprawidłowości

Program szkolenia:
1. Specyfika rozwoju dzieci w wieku 2-5 lat
2. Najważniejsze wzorce posturalne rozwijające się u dzieci w wieku 2-5 lat
3. Opis najczęściej spotykanych nieprawidłowości w rozwoju dziecka w wieku 2-5 lat
4. Znaczenie badania postawy dla potrzeb terapeutycznych w zakresie wspomagania rozwoju dziecka w wieku 2-5 lat
5. Podstawy wspomagania rozwoju dziecka z różnymi dysfunkcjami - wsparcie terapeutyczne
6. Przedstawienie podstaw fizjologicznych prawidłowej postawy ciała dziecka
7. Przedstawienie patologii fizjologicznych postawy ciała dziecka
8. Rozwój narządu ruchu u dzieci
9. Podstawowe objawy wad postawy i skolioz
10. Propozycje schematu badania postawy ciała u dziecka
11. Przykłady badania pacjentów


Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin: 14 września 2014 roku
Godziny szkolenia: 9.00 – 17.00 (10 godz. wykładowych)
Prowadzący: mgr Joanna Surowińska
Maksymalna ilość uczestników: 15
Cena za jedną osobę: 400 zł
Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka


Istnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.
 

Rozwój dziecka (ontogeneza motoryczna) oraz odruchy w pierwszym roku życia.

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

Przedstawienie podstaw rozwoju motorycznego dziecka w 1 roku życia ze zwróceniem uwagi na rozwój odruchowy. Praktyczny pokaz na pacjencie.

Program szkolenia:
1. Przedstawienie prawidłowego rozwoju dziecka w 1 roku życia
2. Analiza wzorców postawy występujących u dzieci w pierwszym roku życia
3. Rozwój odruchowy dziecka z uwzględnieniem mechanizmów integracji odruchów oraz wpływem na późniejsze funkcjonowanie dziecka
4. Przedstawienie podstawowych mechanizmów zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w 1 roku życia
5. Uwagi praktyczne


Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin: 27 września 2014 roku
Godziny szkolenia: 9.00 – 16.00
Prowadzący: mgr Joanna Surowińska
Maksymalna ilość uczestników: 16
Cena za jedną osobę: 350 zł
Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka


Istnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.
 

Ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym na bazie - ontogenezy motorycznej w pierwszym roku życia.

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

Przedstawienie podstaw rozwoju motorycznego dziecka w 1 roku życia ze zwróceniem uwagi na rozwój odruchowy. Praktyczny pokaz na pacjencie.

Program szkolenia:
1. Specyfika rozwoju dzieci
2. Przedstawienie najczęściej spotykanych nieprawidłowości w rozwoju dzieci
3. Badania postawy dla potrzeb terapeutycznych w zakresie wspomagania rozwoju dziecka
4. Ćwiczenia na bazie najważniejszych wzorców ontogenezy u dzieci
5. Ćwiczenia terapeutyczne w oparciu o ontogenezę motoryczną
6. Ćwiczenia profilaktyczne w oparciu o wzorce z ontogenezy motorycznej


Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin: 28 września 2014 roku
Godziny szkolenia: 9.00 – 16.00
Prowadzący: mgr Joanna Surowińska
Maksymalna ilość uczestników: 16
Cena za jedną osobę: 450 zł
Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka
UWAGA!
W szkoleniu mogą wziąć udział tylko osoby, które uczestniczyły w szkoleniu „Rozwój dziecka (ontogeneza motoryczna) oraz odruchy w pierwszym roku życia”. Cena za uczestnictwo w obu szkoleniach tj. 27 – 28 września 2014 roku (dwa dni) 750 zł


Istnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.
 

NOWOŚĆ -Idiopatyczne chodzenie na palcach.

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

- diagnostyka różnicowa w zakresie patologii chodu na palcach;
- zaburzenia posturalne powiązane z idiopatycznym chodzeniem na palcach;
- podstawy terapii u dzieci z idiopatycznym chodzeniem na palcach;
- holistyczne spojrzenie na pacjenta z problemem idiopatycznego chodzenia na palcach


Program szkolenia:
1. Zaprezentowanie badania dziecka z idiopatycznym chodzeniem na palcach.
2. Ustalenie planu terapeutycznego u dzieci z idiopatycznym chodzeniem na palcach.
3. Chodzenie na palcach czy to jednostka chorobowa czy objaw? Ujęcie holistyczne.
4. Podstawowe techniki terapeutyczne do zastosowania u dziecka z idiopatycznym chodzeniem na palcach.


Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin: 12 października 2014 roku
Godziny szkolenia: 9.00 – 17.00 (10 godzin wykładowych)
Prowadzący: mgr Joanna Surowińska
Maksymalna ilość uczestników: 16
Cena za jedną osobę: 400 zł
Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka


Istnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.
 

Dziecko wiotkie w terapii. Ustalenie programu ćwiczeń.

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

- nauka prawidłowej oceny oraz analizy pacjentów z obniżonym napięciem mięśniowym z jednoczesnym ustaleniem prawidłowego programu terapii dla dzieci wiotkich;
- praktyczny pokaz na pacjentach.


Program szkolenia:
1. Fizjologia i patologia dotycząca napięcia mięśniowego.
2. Wpływ zaburzeń napięcia mięśniowego różnego stopnia na rozwój motoryki oraz na integrację odruchów.
3. Możliwości terapeutyczne zastosowania różnych metod neurofizjologicznych w pracy terapeutycznej z dzieckiem wiotkim.
4. Normalizacja napięcia mięśniowego, jako proces terapeutyczny i sensoryczny w przypadku dziecka wiotkiego.
5. Przykłady zastosowania praktycznego różnych terapii i ich wpływu na dziecko wiotkie –dobór odpowiednich technik.


Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin: 26 października 2014 roku
Godziny szkolenia: 9.00 – 17.00 (10 godzin wykładowych)
Prowadzący:mgr Joanna Surowińska
Maksymalna ilość uczestników: 16
Cena za jedną osobę: 400 zł
Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka


Istnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.
 

Terapia ręki w zastosowaniu terapeutycznym.

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

Analiza rozwoju funkcji ręki w zakresie anatomicznym i terapeutycznym. Praktyczny pokaz na pacjentach.

Program szkolenia:
1. Przedstawienie funkcjonowania ręki od strony anatomicznej i neurofizjologicznej.
2. Przedstawienie rozwoju funkcji ręki w 1 roku życia.
3. Przedstawienie rozwoju funkcji ręku w wieku przedszkolnym i szkolnym.
4. Przykładowe możliwości wpływu terapeutycznego na funkcje ręki oraz na grafomotorykę.
5. Przykładowe możliwości wpływu sensorycznego na funkcje ręki.
6. Terapeutyczne sposoby wpływu na tonus napięcia ręki.
7. Pokaz na pacjencie.


Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin: 15 - 16 listopada 2014 roku
Godziny szkolenia: Sobota 9.00 – 18.00; Niedziela 9.00 – 16.00 (20 godz. wykładowych)
Prowadzący:mgr. Joanna Surowińska
Maksymalna ilość uczestników: 16
Cena za jedną osobę: 750 zł (wymagana zaliczka w wysokości 150 zł)
Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka


Istnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.
 

Problemy motoryczne dzieci z autyzmem w podejściu fizjoterapeutycznym i sensorycznym.

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

- prezentacja terapeutycznego podejścia do problemu mechanizmów posturalnych u dzieci z autyzmem
- analiza postawy u dzieci z autyzmem pod kątem terapeutycznym
- nauka prawidłowej oceny postawy dzieci ze spectrum autyzmu
- analiza przypadków ilustrujących mechanizmy posturalne
- omówienie wpływu podstawowych systemów sensorycznych na jakość kontroli motorycznej u dzieci z autyzmem
- analiza czynników ograniczających umiejętności planowania motorycznego u tej grupy pacjentów

Program szkolenia:
1. Analiza postawy dziecka z autyzmem
2. Rola mechanizmów posturalnych w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem
3. Podstawowe przykłady ćwiczeń terapeutycznych do zastosowania u wyżej wymienionych pacjentów.
4. Pokaz na pacjencie.
5. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w obrębie podstawowych systemów sensorycznych tj przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego
6. Zaburzenia motoryczne w obrębie kontroli posturalnej i okoruchowej charakterystyczne dla wymienionej grupy dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zakłóconej uwagi wzrokowej.
7. Problemy planowania motorycznego u dzieci z autyzmem – trudności wyobrażeniowe i słaba organizacja działania
8. Ilustracja powyższych zagadnień na materiale filmowym.


Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin: 23 listopada 2014 roku
Godziny szkolenia: 9.00 – 17.00 (10 godzin wykładowych)
Prowadzący:mgr Joanna Surowinska, mgr Magdalena Okrzasa
Maksymalna ilość uczestników: 16
Cena za jedną osobę: 400 zł
Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka


Istnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.
 

Diagnoza SI dziecka w wieku przedszkolnym 2-5 lat z uwzględnieniem podejścia fizjoterapeutycznego.

Forma: wykład + część praktyczna

Cel szkolenia:

- omówienie charakterystyki procesów sensorycznych w podejściu diagnostycznym dziecka w wieku przedszkolnym
- analiza motoryki spontanicznej z punktu widzenia ontogenezy


Program szkolenia:
1. Praca warsztatowa na materiale filmowym pod katem rozwoju motorycznego dziecka.
2. Rozwój funkcji posturalnych w odniesieniu do ontogenezy.
3. Ocena procesów samoregulacji u dziecka w wieku przedszkolnym.
4. Wyznaczniki rozwojowe dla diagnozy umiejętności planowania motorycznego.
5. Modyfikacje prób klinicznych dla małych dzieci.
6. Ograniczenia trafności wczesnej diagnozy. Ilustracja powyższych zagadnień na materiale filmowym.
7. Prezentacja arkusza do diagnozy dziecka w wieku 2-5 lata.
8. Omówienie poszczególnych obszarów zaburzeń SI u dzieci w wieku przedszkolnym.
9. Ćwiczenia warsztatowe dotyczące dopasowania wyników obserwacji klinicznej do poszczególnych problemów sensorycznych.
10. Prezentacja diagnoz na materiale filmowym.


Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin: 30 listopada 2014 roku
Godziny szkolenia: 9.00 – 17.00 (10 godzin wykładowych)
Prowadzący:mgr Joanna Surowinska, mgr Magdalena Okrzasa
Maksymalna ilość uczestników: 16
Cena za jedną osobę: 400 zł
Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe;
- certyfikaty dla uczestników szkolenia;
- woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka


Istnieje możliwość zdiagnozowania własnego pacjenta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.